ترجمه كارت گواهی نظام مهندسی در دفتر ترجمه رسمی ۱۴۴

ترجمه كارت نظام مهندسی ترجمه گواهی نظام مهندسی  * برای ترجمه رسمی كارت نظام مهندسي، امضاء رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، ضروری است. عضويت در سازمان نظام مهندسي استان مستلزم دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا مرتبط به …

ترجمه سرفصل دورس سیلابس وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه ازاد

ترجمه سرفصل دورس سیلابس وزارت علوم و وزارت بهداشت * ترجمه سرفصل دروس با مهر شوراي عالي برنامه‌ريزي و وزارت علوم، قابل تأييد است.ترجمه سرفصل دورس سیلابس ترجمه سرفصل دروس دانشگاه آزاد با مهر سازمان مرکزی قابل تأیید است. ترجمه سرفصل دروس دانشگاه های علوم پزشکی با ارائه گواهی تأیید …

ترجمه مدارک و گواهی فنی و حرفه ای به زبان انگلیسی

  ترجمه مدارک فنی و حرفه ای ترجمه گواهی فنی حرفه ای * ترجمه گواهينامه های مهارت فني حرفه ای كه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده، قابل تأييد است. ترجمه مدارک مهارت های فنی و حرفه ای توسط این دارالترجمه انجام می گردد. استعلام گواهینامه فنی حرفه …

ترجمه گواهی كار مشاغل آزاد ترجمه گواهی شغلی

ترجمه گواهی كار مشاغل آزاد * ترجمه گواهی های كار مشاغل آزاد، ضمن تأييد اتحاديه يا ارائه جواز كسب، مورد تأييد است. ترجمه گواهی كار ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار – تمامی گواهی های کار باید اصل و دارای مهر و امضا باشند.- حدالامکان از درج خطاب، مانند نام …

ترجمه گواهی بيمه و سابقه بیمه تامین اجتماعی آسیا دانا البرز ایران

ترجمه گواهی بيمه * ترجمه گواهی های صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه آسيا، بيمه ايران و غيره با مهر اداره بيمه، قابل تأييد است. ترجمه بیمه نامه – ترجمه بیمه اتش سوزی – ترجمه بیمه نامه عمر – ترجمه بیمه خودرو – ترجمه بیمه بار – ترجمه بیمه …

ترجمه كارت واكسيناسيون ترجمه کارت واکسن با مهر انستیتو پاستور

نحوه تایید ترجمه كارت واكسيناسيون * ترجمه كارت واكسيناسيون با تأييد سازمان نظام پزشكي يا مراكز بهداشتي دولتي و یا با مهر پزشک و نظام پزشکی، قابل تأييد است. * در صورت وجود مهر پزشک روی آن، با تأیید توسط سازمان نظام پزشکی از سوی دادگستری و وزارت امور خارجه …

ترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه قبوض گاز در دارالتر جمه

ترجمه قبض آب برق تلفن و گاز برای تایید ترجمه رسمی قبوض برق ، تلفن و اب موارد زیر لازم است * ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گازبا ارائه اصل قبض یا برابر اصل از سوی صادرکننده  ترجمه رسمی شده و در دادگستری و خارجه ترجمه رسمی آن تایید …

ترجمه فيش حقوقی شرکتی و اداره دولتی در دفتر ترجمه انگلیسی برای ویزا

ترجمه فيش حقوقی در مورد ترجم فیش حقوق اداره دولتی و شرکت ها مشتریان عزیز به نکات زیر توجه کنند .اینکه ترجمه به چه منظور و به چه زبانی است چندان تفاوت ندارد.و موارد زیر لازم است * فیش حقوقی شرکت ها با ارائه دفترچه بیمه و روزنامه رسمی  و  …

ترجمه پاسپورت ترجمه گذرنامه به زبان انگلیسی فرانسوی در تهران

ترجمه پاسپورت * ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تأييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تأييد است . در مورد کپی برابر اصل پاسپورت اگر زمان آن نیز گذشته باشد باز قابل تأیید …

ترجمه اساسنامه شرکت سهامی عام مسئولیت محدود سهامی خاص به انگلیسی

ترجمه اساسنامه به زبان انگلیسی ترجمه مدارک شرکت مدیران و  کارمندان محترم شرکتها برای ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت به نکات زیر توجه کنند. * اساسنامه شركت، در صورتی كه ممهور به مهر برجسته اداره  ثبت شركت ها باشد، در دارالترجمه رسمی قابل ترجمه و تأييد است. * اساسنامه شركتهای …