ترجمه مدارك و ريز نمرات دانشگاهی سراسری دانشگاه ازاد پیام نور شبانه

ترجمه مدارك و ريزنمرات و دانشنامه های  دانشگاه آزاد  ترجمه مدارك و ريز نمرات دانشگاهی ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان صادره از دانشگاه آزاد در سراسر ايران بايد به تأييد سازمان مركزي (واقع در خيابان پاسداران، گلستان هشتم، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، …

ترجمه ریز نمره و دیپلم دبیرستان چگونه امکان پذیر است؟

ترجمه ریز نمره و دیپلم دبیرستان * ترجمه كليه مدارك مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تأييد است.ترجمه ریز نمره و دیپلم دبیرستان * ترجمه مدارک و گواهي پايان مقطع متوسطه (سوم) علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد با تأييد آموزش و پرورش منطقه …