دارالترجمه ناتی آریاشهر

دارالترجمه ناتی آریاشهر دارای مترجم ناتی کلیه کارهای ترجمه رسمی برای استرالیا و نیوزیلند را با مهر مترجم رسمی ناتی می پذیرد .

ترجمه ها را در سریع ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت تحویل خواهیم داد. تخصص ما ترجمه ناتی است ما دارالترجمه تخصصی ناتی هستیم .

هر جا که هستید در تهران اصفهان رشت مشهد شیراز تبریز کرج با دارالترجمه ناتی آریاشهر تماس بگیرید.

لینک تماس دارالترجمه آریاشهر

قیمت ترجمه ناتی

قیمت ترجمه ناتی : قیمت ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه ناتی آریاشهر به صورت زیر است :

لیست قیمت خدمات دارالترجمه ناتی آریاشهر در سال ۱۳۹۷ لیست قیمت ترجمه ناتی به روز برای سال ۱۳۹۷

لیست و تعرفه ترجمه ناتی  برای سال ۹۷  به شرح زیر است.

تعرفه هر مهر ناتی که به هزینه ترجمه اضافه می شود هزینه و نرخ  ترجمه(تومان) زمان انجام ترجمه ناتی ( روز) نوع سند ترجمه شده با مهر ناتی ردیف
۳۰۰۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۳ ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هر ترم ) ۱
۳۰۰۰۰ ۲۲/۰۰۰ ۳ ریز نمرات دانشگاهی ( هر ترم ) ۲
۳۰۰۰۰ ۳ مدرک دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی ۳
۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳ ترجمه شناسنامه ۴
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی تجرد، تولد و فوت ۵
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی عدم سوء پیشینه ۶
۳۰۰۰۰ ۳ گواهینامه رانندگی ۷
۳۰۰۰۰ ۳ کارت پایان خدمت یا معافیت ۸
۳۰۰۰۰ ۳ کارت واکسیناسیون ۹
۳۰۰۰۰ ۳ ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هر سال ) ۱۰
۳۰۰۰۰ ۳ توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی ) ۱۱
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی اشتغال به تحصیل ۱۲
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی ریز نمرات ۱۳
۳۰۰۰۰ ۳ کارت شناسایی ۱۴
۳۰۰۰۰ ۳ برگه مرخصی ۱۵
۳۰۰۰۰ ۳ کارت نظام پزشکی ۱۶
۳۰۰۰۰ ۳ حکم بازنشستگی ۱۷
۳۰۰۰۰ ۳ جواز کسب ۱۸
۳۰۰۰۰ ۳ کارت نظام مهندسی ۱۹
۳۰۰۰۰  ۳۵/۰۰۰ ۳ انواع پروانه و جواز اشتغال به کار ۲۰
۳۰۰۰۰ ۳ کارت مباشرت ۲۱
۳۰۰۰۰ ۳ ثبت علائم تجاری ۲۲
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی فنی و حرفه ای ( یک رو ) ۲۳
۳۰۰۰۰ ۳ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه ، آب ، برق و …) ۲۴
۳۰۰۰۰ ۴۰/۰۰۰ ۳ دانش نامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا ۲۵
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا ۲۶
۳۰۰۰۰ ۳ کارنامه توصیفی ابتدایی ( هر صفحه ) ۲۷
۳۰۰۰۰ ۳ گواهی ( هر نوع ) ۲۸
۳۰۰۰۰ ۳ فیش حقوقی ( کوچک) ۲۹
۳۰۰۰۰ ۳ تقدیر نامه و لوح سپاس (کوچک) ۳۰
۳۰۰۰۰ ۳ لیست بیمه کارکنان ( تا ده نفر) ۳۱
۳۰۰۰۰ ۳ پروانه دائم پزشکی ۳۲
۳۰۰۰۰ ۳ پروانه مطب ۳۳
۳۰۰۰۰ ۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۴
۳۰۰۰۰ ۳ سند اتومبیل ۳۵
۳۰۰۰۰ ۳ انواع گواهی یا سپرده بانکی ۳۶
۳۰۰۰۰ ۳ انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۷
۳۰۰۰۰ ۳ گذرنامه ۳۸
۳۰۰۰۰ ۳ برگ تشخیص مالیات ، مالیات بر ارث، مالیات قطعی ۳۹
۳۰۰۰۰ ۱۰ سرفصل دروس( هر صفحه) ۴۰
۳۰۰۰۰ ۳ اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) فرمی ۴۱
۳۰۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ ۴ روزنامه رسمی؛ تغییرات و تصمیمات ( بزرگ) ۴۲
۳۰۰۰۰ ۳ تقدیر نامه بزرگ ۴۳
۳۰۰۰۰ ۴ کارت بازرگانی، دفترچه بازرگانی ۴۴
۳۰۰۰۰ ۵ اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) غیر فرمی ۴۵
۳۰۰۰۰ ۱۰ قرارداد فارسی به زبان بیگانه و بالعکس ( هر صفحه) ۴۶
۳۰۰۰۰ ۵ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحهa4) ۴۷
۳۰۰۰۰ ۵ موافقت اصولی ۴۸
۳۰۰۰۰ ۱۰ ترازنامه شرکت ها ، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه ) ۴۹
۳۰۰۰۰ ۳ لیست بیمه کارکنان ( ده نفر به بالا) ۵۰
۳۰۰۰۰ ۵ پروانه پایان ساختمان ( هر صفحه) ۵۱
۳۰۰۰۰ ۱۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه ) ۵۲
۳۰۰۰۰ ۱۰ گواهی حصر وراثت ۵۳
۳۰۰۰۰ ۳ فیش حقوقی بزرگ ۵۴
۳۰۰۰۰ ۳ حکم اعضای هیئت علمی ۵۵
۳۰۰۰۰ ۳ حکم کارگزینی ۵۶
۳۰۰۰۰ ۵ پرینت های بانکی ( هر صفحه ) ۵۷
۳۰۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ ۵ سند ازدواج یا طلاق ۵۸
۳۰۰۰۰ ۵ روزنامه رسمی تأسیس ۵۹
۳۰۰۰۰ ۱۰ بارنامه گمرکی ( هر صفحه ) ۶۰
۳۰۰۰۰ ۵ گواهی اشتغال به کار به همراه شرح وظایف ۶۱
۳۰۰۰۰ ۳ پروانه وکالت ۶۲
۳۰۰۰۰ ۳ پروانه مهندسی ۶۳
۳۰۰۰۰ ۳ جواز تأسیس ۶۴
۳۰۰۰۰ ۳ کارت شناسایی کارگاه ۶۵
۳۰۰۰۰ ۳ سند ما لکیت ( دفترچه ای ) ۶۶
۳۰۰۰۰ ۷۰/۰۰۰ ۵ برگ سبز گمرکی ۶۷
۳۰۰۰۰ ۵ پروانه بهره برداری ۶۸
۳۰۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ ۱۰ شرکت نامه ۶۹
۳۰۰۰۰ ۱۰ اظهار نامه یا تقاضای ثبت شرکت ۷۰
۳۰۰۰۰ ۱۰ سند مالکیت ( تک برگی ) ۷۱
۳۰۰۰۰ ۱۰ اقرارنامه ، استشهاد نامه ، رضایت نامه ، تعهد نامه ، وکالت نامه ، صلح نامه ( هر صفحه ) ۷۲
۳۰۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ ۱۰ دادنامه یا رأی دادگاه ( هر صفحه ) ۷۳
۳۰۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ اجاره نامه ، بنچاق ، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی ( صفحهA3) ۷۴
 

۱به هر مدرک هزینه ای معادل ۲۵ هزار تومان بابات مهر ناتی اضافه می گردد که در ستون آخر قید گردیده.   بابت هزینه های دفتری(تایپ، تکثیر، کپی، پلمپ و…) مبلغی اخذ نمی گردد     برای ترجمه  توضیحات شناسنامه؛ مبلغ ۷۰۰۰ تومان به مبلغ ترجمه ناتی اضافه می شود    برای ترجمه تأهل و طلاق و فرزندان؛ مبلغ ۷۰۰۰ تومان به مبلغ ترجمه ناتی اضافه می شودبرای ترجمه هر انتقال در سند مالکیت مبلغ ۷۰۰۰ تومان به مبلغ ترجمه ناتی اضافه می شود

آدرس دارالترجمه ناتی تهران ادرس ترجمه ناتی آریاشهر

آدرس دارالترجمه ناتی تهران آدرس دارالترجمه با مهر  naati تهران ادرس ترجمه ناتی آریاشهر در غرب تهران .

ترجمه ناتی ترجمه تخصصی ناتی در تهران به ادرس زیر مراجعه فرمایید.آدرس دارالترجمه ناتی تهران

لینک آدرس و تماس دارالترجمه ناتی آریاشهر

منتظر تماس شما هستیم تخصص و کار ما ترجمه با مهر ناتی است.

مترجم رسمی ناتی در تهران آدرس دفتر ترجمه ناتی در تهران

به طور کلی؛ ترجمه با مهر ناتی  دارای مزایای زیر میباشد:

  • هزینه کمتر به این دلیل که با استفاده از مهر ناتی، دیگر لزومی به تائید ترجمه توسط مراجع دیگر نخواهد بود. با این اوصاف، متقاضیان نیازی به پرداخت هزینه های اضافه جهت تایید مدارک خود ندارند و صرفا هزینه مهر ناتی (که به مراتب کمتر از تاییدات رسمی است) را میپردازند.
  • وقت کمتر چرا که صرفا مهر مترجم ناتی برای تایید مدارک کافی خواهد بود. احتمالا مطلع هستید که اخذ تاییدات رسمی ترجمه در ایران، مستلزم صرف حداقل چند روز کاری است که وابسته به ساعات کار سازمانهای دولتی ایران میباشد. حال اینکه صرفا مهر ناتی مترجم برای دادن اعتبار به مدارک ترجمه شده کفایت خواهد کرد.
  • با استفاده از مهر ناتی، امکان تائید مدارکی که در حالت عادی توسط مراجع رسمی قابل تائید نیستند وجود خواهد داشت. به طور مثال، ترجمه ناتی دانشنامه و ریزنمرات نیازی به تایید مدارک تحصیلی توسط دانشگاه نخواهد داشت و صرفا وجود مدارک صادرشده توسط دانشگاه برای امر ترجمه کفایت خواهد کرد. مثال دیگر، ترجمه مدارک اشتغال به کار میباشد که برای تاییدات رسمی در ایران، نیاز به ارایه روزنامه رسمی و … دارند ولی برای انجام ترجمه ناتی، صرفا وجود نامه اشتغال به کار به تنهایی کافی خواهد بود.
  • ترجمه فوری آنلاین از طریق ایمیل و ترجمه وب سایت
  • ارائه تأییدیه مُهر ناتی برای متقاضیان استرالیا (اعتبار بیشتر، هزینه کمتر)
  • ارائه ترجمه بدون مراجعه حضوری به کارشناس پرونده (برای دارندگان قرارداد با ایلیاد بین الملل)
  • امکان ارسال اسکن مدارک برای ترجمه بدون مراجعه حضوری (در صورت بازبینی اولیه توسط کارشناس پرونده)

نرخ ترجمه دانشجویی و عمومی نرخ ترجمه تخصصی دانشجویی نرخ ترجمه غیر رسمی

نرخ ترجمه دانشجویی و عمومی

نرخ ترجمه غير رسمي، هزینه و قیمت ترجمه غیر رسمی (نرخ ترجمه بر اساس صفحات ۲۵۰ کلمه  است ) – قيمت ها به تومان مي باشد.

Continue reading “نرخ ترجمه دانشجویی و عمومی نرخ ترجمه تخصصی دانشجویی نرخ ترجمه غیر رسمی”