فلکه دوم صادقیه

ترجمه شناسنامه رونوشت وفات ترجمه گواهی فوت ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه شناسنامه

ترجمه شناسنامه رونوشت وفات ترجمه گواهی فوت ترجمه رسمی شناسنامه

مراجعه كننده بايد املاي انگليسي مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه بابت ترجمه قيد نمايد.

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تأييد است.

شناسنامه هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند. مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد.

خلاصه فوت به همراه شناسنامه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تأييد است.

تمامي گواهينامه هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تأييد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *