فلکه دوم صادقیه

نرخ ترجمه رسمی نرخ دارالترجمه نرخ مترجم رسمی انگلیسی فرانسه

نرخ ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی نرخ ترجمه رسمی

 نرخ ترجمه رسمی نرخ دارالترجمه نرخ مترجم رسمی

 

تمامی نرخ ها به تومان می باشد :

نوع سند (اسناد)

قيمت ها به تومان

 

نرخ ترجمه شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

۲۰٫۰۰۰ تومان

نرخ شناسنامه (افراد متاهل)

۲۰٫۰۰۰ تومان

قیمت ترجمه مشخصات هر فرزند

۱۰۰۰

نرخ توضيحات شناسنامه

۲۰۰۰

هزینه ترجمه گذرنامه

۲۰٫۰۰۰

نرخ خلاصه فوت

۲۰٫۰۰۰

قیمت ترجمه گواهي تجرد

۲۰٫۰۰۰

نرخ گواهي ولادت

۲۰٫۰۰۰

هزینه ترجمه سند ازدواج

۵۰٫۰۰۰

توجه : در صورت نیاز به تأیید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق بابت هر کار ۵۰٫۰۰۰تومان تمبر دادگستری و هزینه تمبر وزارت خارجه و خدمات تأیید اضافه می گردد.

نرخ رونوشت سند ازدواج

۵۰۰۰۰ تومان

هزینه ترجمه سند طلاق

۵۰٫۰۰۰ تومان

نرخ رونوشت سند طلاق

۵۰٫۰۰۰

قیمت ترجمه سند ملك (عادي)

۵۰٫۰۰۰

 اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

۱۰۰۰

نرخ سند وسائط نقليه

۲۵٫۰۰۰

قیمت گواهي عدم سوء پيشينه

۲۰٫۰۰۰

نرخ وصيتنامه (تا ۱۰ خط)

۶۰٫۰۰۰

بالاي ۱۰ سطر (هر خط)

۱۰۰۰

هزینه ترجمه وكالتنامه (تا ۱۰ خط)

۶۰٫۰۰۰

توجه : در صورت نیاز به تأیید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق بابت هر کار ۳۰٫۰۰۰ تومان تمبر دادگستری و هزینه تمبر وزارت خارجه و خدمات تأیید اضافه می گردد.

نرخ ترجمه بالاي ۱۰ سطر (سطری)

۱۰۰۰ تومان

تعرفه فروشنامه (تا ۱۰ سطر)

۷۰٫۰۰۰

قیمت بالاي ۱۰ سطر (هر سطر)

۱۰۰۰

تعرفه ترجمه اجاره نامه (تا ۱۰ سطر)

۷۰٫۰۰۰

هزینه بالاي ۱۰ سطر (سطری)

۱۰۰۰

تعرفه برگ ارزيابي ملك (تا ۱۰ سطر)

۴۰٫۰۰۰

قیمت بالاي ۱۰ سطر (هر سطر)

۱۰۰۰

نرخ ترجمه بنچاق (تا ۱۰ سطر)

۷۰۰۰۰

تعرفه بالاي ۱۰ سطر (هر سطر)

۱۰۰۰

هزینه تعهدنامه (تا ۱۰ سطر)

۶۰٫۰۰۰

توجه : در صورت نیاز به تأیید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق بابت هر کار ۳۰٫۰۰۰ تومان تمبر دادگستری و هزینه تمبر وزارت خارجه و خدمات تأیید اضافه می گردد.

 بالاي ۱۰ سطر (هر سطری)

۱۰۰۰ تومان

نرخ ترجمه اقرارنامه (تا ۱۰ خط)

۵۰٫۰۰۰

ترجمه بالاي ۱۰ سطر (هر سطری)

۱۰۰۰

هر نوع سندي كه در سربرگهاي رسمي تنظيم شده باشد (تا ۱۰ سطری)

۵۰٫۰۰۰

بالاي ۱۰ خط (خطی)

۱۰۰۰

هزینه انوع قرارداد (متون فارسي و متون انگليسي نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا)

۳۵٫۰۰۰-۱۵٫۰۰۰

تعرفه كارت (انواع كارت)

۲۰٫۰۰۰

قیمت حكم دادگاه (هر صفحه)

۴۰٫۰۰۰

نرخ گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

۲۰۰۰۰

تعرفه ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

۱۲۰۰۰

هزینه ترجمه ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

۱۲۰۰۰ تومان

گواهي كار (تا ۵ سطر)

۲۵٫۰۰۰

بالاي ۵ سطر (هر سطری) (براي هر سال ۳ ترم محاسبه می شود)

۱۰۰۰

تعرفه سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

۲۰٫۰۰۰

قبض (انواع قبوض)

۲۰٫۰۰۰

هزینه فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)

۲۰٫۰۰۰

تعرفه پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

۲۰٫۰۰۰

نرخ ترجمه دفترچه هاي بانكي

۲۰٫۰۰۰

تعرفه گواهي موجود بانك

۲۰٫۰۰۰

قیمت ترجمه جواز كسب (انواع جواز كسب)

۲۰٫۰۰۰
توجه : در صورت نیاز به تأیید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق بابت هر کار ۳۰٫۰۰۰ تومان تمبر دادگستری و هزینه تمبر وزارت خارجه و خدمات تأیید اضافه می گردد.

نرخ ترجمه رسمی اساسنامه (هر صفحه)

۳۰۰۰۰ تومان

نرخ ترجمه رسمی روزنامه رسمي (تا ۱۰ سطر)

۳۵٫۰۰۰

بالاي ۱۰ سطر (هر سطری)

۳۵٫۰۰۰

نرخ ترجمه رسمی ليست بيمه (هر صفحه)

۲۵٫۰۰۰

نرخ مدارك صادره خارج از كشور (تا ۵ سطر)

۲۵٫۰۰۰

بالاي ۵ سطر (هر سطری)

۱۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *